Μύθοι και πραγματικότητα για τη δυσλεξία

ο δυσλεκτικός μαθητήςΑπόσπασμα από το βιβλίο του Διονύση Σ. Διαμαντόπουλου
«Ο δυσλ3κτικός μαθητής»
Εκδόσεις Φυλάτος 2014

Η εμπειρική παρατήρηση και η εκπαιδευτική πραγματικότητα μας αποκαλύπτουν πως πολλά από τα παιδιά με δυσλεξία εμφανίζουν ορισμένες ιδιαίτερες ικανότητες και
ταλέντα που, όχι μόνο περιμένουν να τα αναδείξουμε, αλλά και διαψεύδουν εκείνους, και κυρίως ορισμένους γονείς και εκπαιδευτικούς, που βιάζονται να τους χαρακτηρίσουν «κουτούς»,«τεμπέληδες», «αδιάφορους».
Είναι λοιπόν ανάγκη, στο πλαίσιο μιας αντικειμενικής προσέγγισης του προβλήματος να δούμε τους πιο διαδεδομένους απ’ αυτούς τους μύθους και να αναδείξουμε τις ικανότητες
που μπορεί να κρύβει μέσα του ένα δυσλεκτικό παιδί:
α) Καταρχήν η δυσλεξία δεν είναι ούτε πάθηση, ούτε ασθένεια με την κλασική έννοια του όρου.
Όλοι οι ερευνητές σήμερα συμφωνούν πως πρόκειται για μια νευρολογικής φύσεως δυσλειτουργία του εγκεφάλου ή ορθότερα για ένα διαφορετικό τρόπο επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ των δύο εγκεφαλικών ημισφαιρίων. Ο τρόπος αυτής της επικοινωνίας και οι παράγοντες που τον διαφοροποιούν από τα μη δυσλεκτικά άτομα δεν έχει ακόμα αποσαφηνιστεί. Ως εκ τούτου, η δυσλεξία δε θεραπεύεται με κανενός είδους ιατρική
παρέμβαση, παρά μόνο αντιμετωπίζεται ψυχολογικά και παιδαγωγικά ως προς τα πιθανά προβλήματα συμπεριφοράς και εκπαιδευτικά-διδακτικά ως προς τα σαφή και διαπιστωμένα λάθη στον γραπτό και προφορικό λόγο.
β) Τα δυσλεκτικά παιδιά δεν είναι ούτε λιγότερο, ούτε περισσότερο ευφυή από τα μη δυσλεκτικά. Όλες οι σχετικές έρευνες μας αποκαλύπτουν πως μεταξύ των δυσλεκτικών μπορεί κανείς να συναντήσει παιδιά με χαμηλό, μέσο ή και ανώτερο
νοητικό επίπεδο. Καταγράφονται όμως και περιπτώσεις δυσλεκτικών με πολύ υψηλή νοημοσύνη.
γ) Οι αδυναμίες των δυσλεκτικών μαθητών στην ορθογραφία συνιστούν ένα κοινό στοιχείο όλων αυτών των παιδιών.
Παρά τις επίμονες προσπάθειες και τη συστηματική εκπαίδευση οι αδυναμίες αυτές θα το συνοδεύουν σε όλη του τη ζωή.
δ) Το αρνητικό οικογενειακό περιβάλλον, υπό την έννοια της ψυχολογικής πίεσης, της έλλειψης κινήτρων για μάθηση και των πολιτισμικών αποστερήσεων, καθώς και η απουσία
εκπαίδευσης ή η κακή παροχή αυτής, δε δημιουργούν δυσλεξία.
Επιτείνουν όμως τα συμπτώματα μιας υπάρχουσας δυσλεξίας.
Φυσικά ισχύει και το αντίθετο. Δηλαδή, ένα θετικό οικογενειακό περιβάλλον και μια αποτελεσματική παροχή εκπαίδευσης μειώνουν σημαντικά τα συμπτώματα της δυσλεξίας.
ε) Πολλές επιστημονικές έρευνες συνδέουν τη δυσλεξία με την αριστεροχειρία. Η συσχέτιση αυτή αναφέρεται στην κυριαρχία του δεξιού ημισφαιρίου και στον προορισμό του για συγκεκριμένες νοητικές λειτουργίες. Αν και πολλοί από τους δυσλεκτικούς είναι αριστερόχειρες, αυτό δε σημαίνει ότι η αριστεροχειρία προκαλεί δυσλεξία, ούτε είναι βέβαιο ότι ένα αριστερόχειρο παιδί θα παρουσιάσει δυσλεξία.
στ) Ένα από τα χαρακτηριστικά λάθη των δυσλεκτικών μαθητών είναι οι αντιστροφές γραμμάτων και αριθμών, καθώς και η σύγχυση μεταξύ γραμμάτων που μοιάζουν οπτικά ή ακουστικά. Αυτό όμως δε σημαίνει ότι όλα τα παιδιά που γράφουν «3» αντί για «ε» ή που συγχέουν το «χ» με το «γ» έχουν δυσλεξία. Τα προβλήματα προσανατολισμού των γραμμάτων και ακουστικής σύγχυσης είναι συχνά στο ξεκίνημα της σχολικής εκπαίδευσης και αυτό είναι γνωστό σε όλες τις δασκάλες της Πρώτης τάξης.
ζ) Τα γνωστικής φύσεως προβλήματα της δυσλεξίας εμφανίζονται με την έναρξη της φοίτησης του παιδιού στο σχολείο και κυρίως όταν το παιδί εισαχθεί στον μηχανισμό της πρώτης ανάγνωσης και γραφής. Αυτό όμως δε σημαίνει πως όσα παιδιά στη φάση αυτή παρουσιάζουν ανάλογες δυσκολίες είναι δυσλεκτικά. Πολύ συχνά μια καθυστερημένη ωρίμανση ή μια άλλη μαθησιακή δυσκολία μπορεί να δημιουργήσει αντίστοιχα με τη
δυσλεξία προβλήματα.
η) Διατυπώνεται από ορισμένους η άποψη ότι σε περίπτωση υποψίας για ύπαρξη δυσλεξίας, αυτό μπορεί να διαπιστωθεί απλά και γρήγορα με την υποβολή και μόνο του παιδιού σε κάποια εργαστηριακή εξέταση (π.χ. εγκεφαλογράφημα, εξέταση οφθαλμοκίνησης κ.λπ.). Στην πραγματικότητα η διάγνωση της δυσλεξίας είναι μια σύνθετη διαδικασία που απαιτεί τη συμμετοχή ειδικών από διάφορους επιστημονικούς κλάδους.
θ) Ο δυσλεκτικός, σε αντίθεση με τον μη δυσλεκτικό, δε σκέφτεται με βάση τα σύμβολα, αλλά με βάση τις εικόνες.
Στη θέα δηλαδή μιας γραμμένης λέξης στον πίνακα, δε σκέφτεται το περιεχόμενό της με βάση τα γράμματα, αλλά με την εικόνα που η λέξη αυτή αντιστοιχίζεται. Αυτό, αν και δημιουργεί προβλήματα στη διαδικασία της μάθησης που εκδηλώνονται με μια αργοπορία στις απαντήσεις, στην πραγματικότητα αποτελεί έναν τρόπο σύνθετης σκέψης σε ανώτερο επίπεδο και σε μια περίπτωση δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως εκδήλωση αδιαφορίας ή χαμηλής νοημοσύνης.
ι) Λόγω της σύνθετης σκέψης τους, πολλοί δυσλεκτικοί διακρίνονται για τη φαντασία και τη δημιουργικότητά τους. Παρουσιάζουν μια έφεση στις τέχνες, την υποκριτική, τη μουσική, τη διακόσμηση και την εφαρμοσμένη μηχανική. Ακόμα, διαθέτουν αυξημένη διαίσθηση, έχουν μια απαράμιλλη περιέργεια και συχνά βρίσκουν λύσεις εκεί που πολλοί άλλοι δυσκολεύονται.

Λίγα λόγια για το βιβλίο:

Για αδιευκρίνιστους έως και σήμερα λόγους, ένα ποσοστό του μαθητικού πληθυσμού αποτυγχάνει να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του σχολικού προγράμματος παρά το γεγονός ότι πρόκειται για μαθητές με φυσιολογικό νοητικό επίπεδο και, σε ορισμένες περιπτώσεις, με ιδιαίτερες ικανότητες. Η κατάσταση αυτή συνιστά το φαινόμενο των Ειδικών Μαθησιακών Δυσκολιών, στον κύκλο των οποίων εντάσσεται και η Δυσλεξία, ως μια ιδιαίτερη μορφή δυσκολίας στο επίπεδο του γραπτού λόγου.
Το βιβλίο αυτό αναφέρεται στα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο δυσλεκτικός μαθητής στο σχολείο, προσεγγίζοντας το ζήτημα της Δυσλεξίας κατά τρόπο σφαιρικό. Συγκεκριμένα και μετά τις αναγκαίες εννοιολογικές αποσαφηνίσεις, περιγράφεται η συμπτωματολογία του δυσλεκτικού μαθητή, παρουσιάζονται εν συντομία οι σημαντικότερες θεωρίες σχετικά με την αιτιολογία του προβλήματος και αναφέρονται οι μέθοδοι διαγνωστικής προσέγγισης του φαινομένου, καθώς και οι τρόποι πρώιμης αξιολόγησης από τον εκπαιδευτικό στο σχολείο. Επίσης, παρουσιάζονται οι σύγχρονες μέθοδοι και πρακτικές αντιμετώπισης του προβλήματος, με αναφορά σε ειδικά διδακτικά μοντέλα και ενδεικτικές ασκήσεις που έχουν δοκιμαστεί στην πράξη και προσέφεραν σημαντικά αποτελέσματα.
Βασικός στόχος της έκδοσης αυτής είναι η υποστήριξη εκπαιδευτικών και γονέων στον καθημερινό τους αγώνα, όχι μόνο για την υπέρβαση των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι δυσλεκτικοί μαθητές, αλλά και για την ανάδειξη των ιδιαίτερων ικανοτήτων που, κατά κανόνα, τα παιδιά αυτά διαθέτουν.
Αγοράστε το μέσω του αυτοματοποιημένου συστήματος πώλησης της ιστοσελίδας των Εκδόσεων, προσθέτοντας το στο καλάθι ή με τηλεφωνική παραγγελία στο 2310-821622. Τα μεταφορικά είναι ΔΩΡΕΑΝ για όλη την Ελλάδα και για 62 χώρες του εξωτερικού.

Στο βιβλίο θα βρείτε πληροφορίες για τη μέθοδο «ΚΟΛΟΒΟΣ 2012» και ενδεικτικές ασκήσεις .

Διαβάστε ακόμη:

Με λένε Ιωάννα, είμαι 9 χρονών και διαγνώστηκα πέρυσι ως Δυσλεκτική

Δυσλεξία και μαθηματικά

About Anna's Pappa blog

Διαχειρίστρια του Anna's Pappa blog. Το ιστολόγιο που θέλει να γίνει ένας τόπος συνάντησης παιδιών, δασκάλων και γονέων. Ήμουν δασκάλα στο 18ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης και συγγραφέας παιδαγωγικών. Όλα τα χρόνια στην εκπαίδευση δίδαξα διαθεματικά και διεπιστημονικά. Πιστεύω μου είναι ότι όλα τα παιδιά έχουν το δικαίωμα να μάθουν πώς να μαθαίνουν και να αποκτούν δεξιότητες. Τα ευτυχισμένα παιδικά χρόνια διαρκούν μια ολόκληρη ζωή!!
This entry was posted in πρόταση, ανακοίνωση, βιβλία - υλικό για εκπαιδευτικούς, βιβλιοπαρουσίαση, διαπολιτισμική εκπαίδευση-διαφορετικότητα- διαφοροποίηση στη μάθηση and tagged , , . Bookmark the permalink.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.